SertifikātiISO 9001

ISO 50001

KVALITĀTES un ENERGO POLITIKA:

SIA „Baltic Zinc Technics” darbības sfēra: TĒRAUDA KARSTĀ CINKOŠANA, METALIZĀCIJA, SKROŠU STRŪKLOŠANA, KRĀSOŠANA

SIA „Baltic Zinc Technics” mērķis: Pastāvīgi sekojot līdzi tehnoloģiju attīstībai un energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, nodrošināt vispiemērotākos tehnoloģiskos risinājumus savā darbības sfērā saskaņā ar klientu vēlmēm un prasībām, pastāvošajiem standartiem, noteikumiem, normām, un novēršot nelietderīgu enerģijas patēriņu.

SIA „Baltic Zinc Technics” politika:

Uzņēmuma politika ir, efektīvāk patērējot enerģiju, nepārtraukti uzlabojot energosniegumu, nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem un būt energoefektīvākiem savā darbības sfērā, ievērojot uzņēmējdarbības, klimata un citu attiecīgo faktoru izmaiņas.

Uzņēmums definē kvalitāti kā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamo pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu. Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu, nodrošināt energoefektīvu pakalpojumu izpildi ar visaugstāko kvalitāti. Uzņēmums veic izstrādātās Kvalitātes Vadības sistēmas un Energopārvaldības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi, kas palīdz sasniegt mērķus un plānus. Uzņēmums apņemas ievērot un izpildīt saistošos normatīvos aktus, starptautiskos standartus un citas saistošās prasības, kas saistītas ar kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu izvirzīto mērķu un plānu īstenošanā.

Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības, ievērojot un atbalstot energosniegumu ietekmējošu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus, t.sk. projektu izstrādi vai projektēšanas aktivitātes, kas ņem vērā energosnieguma uzlabojumus un palīdzētu uzlabot uzņēmuma energosniegumu.

Uzņēmuma vadība apņemas nodrošināt nepieciešamos resursus un radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus / uzdevumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai un energouzdevumu izpildei.

Par uzņēmuma kvalitātes un energopolitikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks, jo katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes vadības sistēmas un energoefektivitātes darbībā, un pilnveidošanā. 

Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes un energo vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes vadības un energotaupības jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un informēšana kvalitātes un energoefektivitātes uzlabošanai, mērķu sasniegšanai.

Uzņēmuma pakalpojumi atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem. ISO 9001
ISO 50001


KVALITĀTES un ENERGO POLITIKA:

SIA „Baltic Zinc Technics” darbības sfēra:
TĒRAUDA KARSTĀ CINKOŠANA, METALIZĀCIJA, SKROŠU STRŪKLOŠANA, KRĀSOŠANA

SIA „Baltic Zinc Technics” mērķis: Pastāvīgi sekojot līdzi tehnoloģiju attīstībai un energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, nodrošināt vispiemērotākos tehnoloģiskos risinājumus savā darbības sfērā saskaņā ar klientu vēlmēm un prasībām, pastāvošajiem standartiem, noteikumiem, normām, un novēršot nelietderīgu enerģijas patēriņu.

SIA „Baltic Zinc Technics” politika:

Uzņēmuma politika ir, efektīvāk patērējot enerģiju, nepārtraukti uzlabojot energosniegumu, nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem un būt energoefektīvākiem savā darbības sfērā, ievērojot uzņēmējdarbības, klimata un citu attiecīgo faktoru izmaiņas.

Uzņēmums definē kvalitāti kā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamo pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu. Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības.

Uzņēmuma galvenais mērķis ir ilglaicīgi gūt peļņu, nodrošināt energoefektīvu pakalpojumu izpildi ar visaugstāko kvalitāti. Uzņēmums veic izstrādātās Kvalitātes Vadības sistēmas un Energopārvaldības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi, kas palīdz sasniegt mērķus un plānus. Uzņēmums apņemas ievērot un izpildīt saistošos normatīvos aktus, starptautiskos standartus un citas saistošās prasības, kas saistītas ar kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un enerģijas patēriņu izvirzīto mērķu un plānu īstenošanā.

Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības, ievērojot un atbalstot energosniegumu ietekmējošu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus, t.sk. projektu izstrādi vai projektēšanas aktivitātes, kas ņem vērā energosnieguma uzlabojumus un palīdzētu uzlabot uzņēmuma energosniegumu.

Uzņēmuma vadība apņemas nodrošināt nepieciešamos resursus un radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus / uzdevumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai un energouzdevumu izpildei.

Par uzņēmuma kvalitātes un energopolitikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks, jo katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes vadības sistēmas un energoefektivitātes darbībā, un pilnveidošanā. 

Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes un energo vadības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes vadības un energotaupības jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus sistēmas pilnveidošanai. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un informēšana kvalitātes un energoefektivitātes uzlabošanai, mērķu sasniegšanai.

Uzņēmuma pakalpojumi atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem.