Cinkošanas standartsLatvijas un starptautiskais standarts, kas reglamentē cinka pārklājumus, ir LVS ISO 1461.

Standarta prasības nav obligātas, bet tās var pielietot pēc pasūtītāja izvēles. Cinkotājam pirms izstrādājumu saņemšanas apstrādei jāzin, vai tos ir nepieciešams cinkot atbilstoši standartam. 

Ko reglamentē standarts?
Cinkošanas definīcija

“Karstā cinkošana ir cinka pārklājuma un (vai) cinka-dzelzs sakausējuma izveidošana uz tērauda (čuguna) izstrādājumiem, iegremdējot tērauda (čuguna) izstrādājumu izkausētā cinkā”
Cinka pārklājuma biezums

Cinka pārklājuma biezums necentrifugētiem izstrādājumiem:

Izstrādājuma biezums Minimālais vietējā pārklājuma biezums (μm) Minimālais vidējā pārklājuma biezums(μm)
Tērauds > 6 мм 70 85
Tērauds > 3 мм ≤ 6 мм 55 70
Tērauds ≥ 1,5 мм ≤ 3 мм 45 55
Tērauds < 1,5 мм 35 45
Čuguns ≥ 6 мм 70 80
Čuguns < 6 мм 60 70

Pārklājuma biezums uz centrifugētiem izstrādājumiem:

Tērauda biezums(mm) Minimālais vidējā pārklājuma biezums(μm) Minimālais vietējā pārklājuma biezums(μm)
Izstrādājumi ar vītni (diametrs):    
≥ 20 мм 45 55
≥ 6 < 20 мм 35 45
< 6 мм 20 25
Citi izstrādājumi, t.sk. kalumi:    
≥ 3мм 35 55
< 3мм 45  45Cinka kvalitāte

Cinkotājam jākontrolē, lai cinkošanai izmantotais cinks atbilstu standartam EN 1179 un saturētu ne vairāk kā 1,5% piemaisījumu, izņemot dzelzi un alvu.Pārbaudes procedūra

Pārbaudi var veikt ar elektromagnētisko metodi, izmērot pārklājuma biezumu mikronos, vai ar ķīmisko pārbaudi, nosakot pārklājuma svaru. Mērījumi jāveic uz visām izstrādājuma virsmām, lai iegūtu patiesus pārklājuma biezuma mērījumus.

Veicamo mērījumu skaitu:

Izstrādājuma virsmas laukums (m²) Mērāmo vietu skaits Mērījumu skaits katrā vietā
≥ 2 м² 3 5
≥ 0,01 м² < 2 м² 1 5
≥ 0,001 м² < 0,01 м² 1 5
< 0,001 м² 1 5

Izstrādājumu skaits, kuru pārklājums jāpārbauda un jāizmēra atkarībā no partijas lieluma. Ja izstrādājumi ir dažādi, un partija nav pārāk liela, jūs varat prasīt, lai tiek pārbaudīti visi jūsu izstrādājumi. Minētās norādes vairāk attiecas uz mazu izstrādājumu lielām sērijām, tādām kā uzgriežņi, bultskrūves, stiprinājumi un tamlīdzīgi.

Cinkoto izstrādājumu partijas lielums  Pārbaudāmo izstrādājumu skaits 
1 - 3 Visi
4 - 500 3
501 - 1200 5
1201 - 3200 8
3201 - 10000 13
Virs 10000  20Cinkotas virsmas izskats

Vizuāli pārbaudot pārklājumu, tam jābūt bez iedobumiem, izteiktiem nelīdzenumiem, asumiem. Uz tā nedrīkst būt nenoklātas vietas un pelni. Dažus izstrādājumus ir grūti nocinkot tā, lai visur iegūtu tīru, gludu virsmu. Stūros var palikt neliels izdedžu vai cinka nopilējumu daudzums. Ja uz izstrādājuma tomēr ir cinka nopilējumi vai izdedži, tie nedrīkst atrasties vietās, kur tas traucē vai apgrūtina izstrādājuma lietošanu.

Standarta punkts 6.1.nosaka, ka tumšāki vai gaišāki plankumi, vai zināms virsmas nelīdzenums, nav iemesls reklamācijai, kā arī tumši plankumi no uzglabāšanas mitrumā (“baltā”vai “tumšā”rūsa – cinka oksīdi, kas veidojas uz karsti cinkotām virsmām, uzglabājot mitros apstākļos) nav iemesls reklamācijai, ja vien cinka pārklājuma biezums atbilst standartā norādītajam minimālajam biezumam. Cinka pārklājuma krāsa izveidojas aptuveni divu mēnešu laikā pēc cinkošanas atkarībā no dažādu ķīmisko elementu satura cinkojamajā tēraudā un to izvietojuma šī tērauda virsmā. Cinkotājs nekādi nespēj ietekmēt cinkojuma krāsu. Neskatoties uz to, ka cinka pārklājums ir dažādu nokrāsu toņos, tā antikorozijas īpašības paliek nemainīgas.

Nenoklāto vietu pielabošana

Pat vislabāk organizētajās cinkošanas ražotnēs var būt nepieciešamība pielabot kādu nelielu nenoklātu laukumu. Visbiežākais pārklājuma neizveidošanās iemesls ir tas, ka uz tērauda ir vielas, ko nav iespējams notīrīt ar sālsskābes palīdzību.

Kopējais nenoklātas virsmas laukums uz katra izstrādājuma nedrīkst pārsniegt 0,5% no virsmas laukuma. Katrs atsevišķais nenoklātais laukums nedrīkst pārsniegt 10 cm². Ja nenoklātais laukums ir lielāks, izstrādājums ir jāpārcinko, ja vien cinkotājs ar pasūtītāju nevienojas par citu kārtību.Atbilstības sertifikāts

Ja ir nepieciešams atbilstības sertifikāts, tad pasūtītājam tas jāpieprasa.