Tehniskie noteikumiNostiprināšana, iekāršana

Cinkotājs izmanto izstrādājumā esošos urbumus, rokturus, āķus, cilpas utt., lai iekārtu izstrādājumu apstrādes laikā, ja tie šķiet šīm vajadzībām pietiekami izturīgi un izdevīgi novietoti, tomēr cinkotājs nevar uzņemties atbildību par tādējādi nodarītiem bojājumiem. Ja pastāv bojājuma risks, pasūtītājam par to nepārprotami jābrīdina apstrādātājs, nododot izstrādājumu apstrādei.Atbildība par bojājumiem

Cinkotājs neatbild par cinkošanas rezultātu, ja izstrādājumi, cinkotājam to nezinot, apstrādes laikā var tikt bojāti vai izraisīt bojājumus. Tāpēc, nododot izstrādājumu cinkošanai, pasūtītājam ir jāsniedz apstrādātājam pietiekama informācija, lai tas varētu novērtēt risku un izvairīties no tā.Samontēti izstrādājumi

Pieņemot apstrādei izstrādājumu, kas sastāv no vairākām daļām, cinkotājs pieņem, ka šāds samontēts izstrādājums jāapstrādā neizjaucot. Ja pasūtītājs vēlas, lai savienotu izstrādājumu daļas pēc apstrādes būtu kustīgas vai vītnes izmantojamas, pasūtītājam jānodrošina, lai starp savienojamām virsmām, piemēram, eņģēs un vītnēs, būtu pietiekams atstatums, kas kompensētu pārklājuma biezumu.Vītņu tīrīšana

Urbumu tīrīšana, kā arī uzgriežņu, bultskrūvju u.tmlīdz. vītņu tīrīšana jāapmaksā papildus un tiks veikta tikai pēc iepriekšējas vienošanās.

Aizklāšana

Jebkura virsmas daļa, ko nav paredzēts cinkot, nepārprotami jānorāda pasūtījumā. Šādu daļu aizklāšana notiek par papildus samaksu. Tomēr šādas virsmas daļas novietojums vai izmērs var nepieļaut tās veiksmīgu aizklāšanu.

Papildu tīrīšana

Visi izstrādājumi jāattīra no krāsas, lakas, taukiem, eļļas vai citiem aizsargpārklājumiem, kurus nevar noņemt ar parastu skābes kodināšanu. Šādu pārklājumu, veca cinkojuma, kā arī īpaši biezas rūsas kārtas un metāla plēkšņu notīrīšana jāapmaksā atsevišķi. Arī atkārtota izstrādājumu cinkošana, kas nepieciešama pēc atbilstošas iepriekšējas apstrādes, jāapmaksā atsevišķi. Ja izstrādājumā atradusies ugunsnedroša viela, tā pilnībā jānotīra, jo pretējā gadījumā var notikt uzliesmošana un eksplozija.


Metinājumi un citi savienojumi

Izstrādājumiem nedrīkst būt grātes pēc griešanas, nelīdzenas cirtumu vietas, nedz arī metināšanas elektroda atliekas. Visi metinājumi pasūtītājam jāattīra no izdedžiem, jo tos nevar noņemt ar kodināšanu. Izdedžu paliekas metinājumos, ieskaitot pārklājumus uz metinājumiem, kas veikti aizsarggāzu vidē, izraisa plankumu rašanos cinka pārklājumā, par kuriem cinkotājs nav atbildīgs.

No cinkotāja nevar prasīt atbildību arī par plankumiem un koroziju, kas radusies no kodināmās skābes paliekām neblīvos metinājumos vai šaurās spraugās, piemēram, starp saskrūvētām vai sakniedētām virsmām.
Defekti pamatmetālā

Cinkotājs nav atbildīgs par defektiem cinka klājumā, kas radušies pamatmetāla defektu dēļ, piemēram, no lējumu veidņu smiltīm, kā arī par plaisām lējumos, kas rodas, izstrādājumu iemērcot cinkā, tādēļ ka izstrādājumam ir piemituši slēpti spriegumi vai arī materiāls bijis nevienmērīga biezuma.

 Deformācijas

Ja cinkošanai nodotā konstrukcija sastāv no dažādiem elementiem ar ļoti atšķirīgu biezumu, tad konstrukcija var deformēties, tā kā atdzišanas laiks dažāda biezuma elementiem ir atšķirīgs. Par deformācijām un saraušanos izstrādājuma iekšējo spriegumu rezultātā cinkotājs nav atbildīgs, bet jebkādi pasākumi šādu defektu novēršanai, piemēram, iepriekšēja uzsildīšana, apmaksājami atsevišķi.

Izmaiņas materiālā

Pasūtītājs uzņemas visu risku saistībā ar izmaiņām izstrādājuma materiālā, piemēram, tā nogurumu vai trauslumu, kas radies materiāla reakcijas dēļ apstrādes procesā. Nav ieteicams karsti cinkot ļoti augstas stiprības (virs 1000 N/mm²) tēraudu, tā kā tas apstrādes procesu rezultātā var kļūt trausls. Jāpiegriež vērība arī tam, ka griešana ar liesmas,plazmas vai lāzera griezēju ietekmēs silīcija saturu uz izstrādājuma malas, tādēļ cinkotājs nevar garantēt pārklājuma biezumu un tā noturību uz šādas virsmas.

Tērauda sastāvs

Cinka pārklājuma krāsa, izskats un biezums ir atkarīgs no tā, kā norisinās cinka un tērauda reakcija cinkošanas laikā. Tas, savukārt, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, galvenokārt tērauda sastāva, tērauda virsmas īpašībām (struktūra, porainums, iekšējie spriegumi, nelīdzenumi); reakciju ietekmē arī šķidrā cinka sastāvs, iemērkšanas laiks un citi faktori.

Vairumu no šiem faktoriem cinkotājs nevar ietekmēt. Cinkošanai ieteicams tērauds ar silīcija (Si) daudzumu 0,0 - 0,04% vai 0,15 – 0,25%, kā arī ar alumīnija (Al) daudzumu līdz 0,02%. Nepiemērota tērauda sastāva gadījumā cinka pārklājums var izveidoties pārāk biezs un nenoturīgs.
Ventilācija, urbumi

Ja noslēgti cauruļveida izstrādājumi tiek iegremdēti karstā cinkā, pēkšņas šķidruma iztvaikošanas rezultātā var izraisīties spēcīgs un ārkārtīgi bīstams sprādziens. Tāpēc konteineros, slēgtās tvertnēs, noslēgtos cauruļveida izstrādājumos, cauruļveida konstrukcijās, kā arī ar plaknēm kopā sametinātās loksnēs jāizurbj atveres gaisa izvadīšanai un cinka iztecei. Ja cinkojamais izstrādājums nav piemērots uzkarināšanai, tam ir nepieciešams izveidot speciālas atveres. Par atveru urbšanu tiek aprēķināta papildus maksa. Lai noteiktu atveru izvietojumu, nepieciešamas profesionālas zināšanas, tādēļ tas jānosaka pašam cinkotājam vai jāsaskaņo ar viņu. Cinkojot garus cauruļveida izstrādājumus, kuru garums pārsniedz cinkošanas vannas izmērus, uz cauruļu iekšējās virsmas var nogulsnēties sārņi, ko cinkotājs nenoņem. Šie sārņi mitruma ietekmē var kļūt korozīvi. Atsevišķos gadījumos uz šo cauruļu iekšējās virsmas var izveidoties neliela nenocinkota josla. Cinkotājs nav atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem, ko šāds izstrādājums varētu nodarīt.

Blīvējumu atloki u.c.

Ja netiek panākta pretēja vienošanās, cinkotājs neuzņemas piegādāt un uzmontēt blīvējumu atlokus, drošības ventiļus, ventilācijas uzmavas un tamlīdzīgas detaļas. Šādi pakalpojumi tiek veikti par papildu samaksu un bez garantijas.

Baltā rūsa

Baltā rūsa ir balts, miltiem līdzīgs pārklājums (cinka oksīdi, kas rodas, cinkam korodējot). Tas var rasties uz svaigi cinkotām, kopā sakļautām virsmām, kas pakļautas lielam gaisa mitrumam vai lietum un netiek pietiekami ventilētas. Korodējošā reakcija turpinās tik ilgi, kamēr uz izstrādājuma virsmas ir mitrums. Nodrošinot gaisa piekļūšanu visām izstrādājuma virsmām, reakcija izbeidzas. Balto rūsu iespējams notīrīt mehāniski vai ķīmiski. Baltā rūsa nav iemesls reklamācijai.